S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

         

           INFOLINKA

TELEFONICKÁ OBJEDNÁVKA

 

    0911 112 191

 

   Po - PI : 10.00 - 18.00

   SO :        08.00 - 12.00

 

 

                email:

   erkonabytok@gmail.com

 

   NÁBYTKOVÉ ŠTÚDIO:

 

Obchodné centrum Tržnica

 

        Obchodná 4

 

         Michalovce

 

PO-PIA 10.00-18.00 hod.

SO      08.00-12.00 hod.

 

 

   

 

  

 

KUCHYNSKÉ LINKY

NA VYSKLADANIE:

www.eko-kuchyne.sk

Široký výber skriniek, dvierok

a farebného prevedenia.

 

    DREZY BLANCO:


 

 

VSTAVANÉ SKRINE

        NA MIERU

 

       Zameranie, návrh,

 

   doprava a montáž v CENE

    

 

ERKO nábytok - Tržnica

      MICHALOVCE

 

   KUCHYNSKÉ LINKY

        NA MIERU

 

 

 

moderné, provensálske, klasické

      

       

          0911 112 191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY

ERKO trading. s.r.o.
Rovníková 9
040 12 Košice
tel: +421 911 112 191, 0911 112 190
napíšte nám

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY /ďalej len VOP/

ERKO trading s.r.o.

Sídlo: Rovníková 9, 040 12 Košice

IČO 48125741 DIČ2120061999

Spoločnosť  zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I vložka č.: 37180/V

kontakt: 0911 112 191 erkonabytok@gmail.com

číslo účtu: 2900825381/8330 FIO banka

SME PLATCAMI DPH.

1. Objednanie tovaru

Odoslaním objednávky, bude objednávka zaregistrovaná  v systéme predávajúceho ako predbežná objednávka. Objednávka bude spracovaná a na e-mail kupujáceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorý zaslal návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke. /ďalej len "objednávka" /.

3. Zrušenie objednávky

Predávajúci si  vyhradzuje právo zrušenia objednávky, a to v prípade ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť /chybné kontaktné informácie, nedostupná, nereaguje na e-maily a pod./. Ak z dôvodu vypredania záso alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo  dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy /stornovať objednávku/.

Kupujúci ma nárok stornovať objednávku, a to do 24 hodn od jej odoslania. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný uviesť svoje meno, kontakt, popis objednaného tovaru a zaslať tieto informácie prostredníctvom e-mailu na erkonabytok@gmail.com. Za takéto zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky. V prpade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo účet do 14 dní.

4. Ceny tovaru

Všetky ceny na internetovej stránke www.erko-nabytok.sk sú uvedené vrátane DPH, bez nákladov na dopravu, na dodanie tovaru v zmysle bodu 4. resp. 5 týchto VOP alebo iných volitelných služieb. pokiaľ nie je ďalej v týchto VOP uvedené nak, rozumie sa pod pojmom kúpna cena tovaru uvedená na internetovej stránke www.erko-nabytok.sk po pripočítaní nákladov na dopravu na dodanie tovaru v zmysle bodu 4. resp. 5 týchto VOP. A k dôjde k zvýšenie kúpnej ceny nezávisle od vôle predávajúceho / najmä zvýšením ceny tovaru dodávateľom prdávajúceho, zmenou daňových predpisov, prípadne zmenou peňažných kurzov/a bude tým ovplyvnená cena uvedená na internetovej stránke www.erko-nabytok.sk, predávajúci má právo kúpnu cenu primerane zvýšiť o výšku vykonanej zmeny ceny, avšak len do momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Po potvrdení objednávky je kúpna cena pre predávajúceho záväzná. Všetky akcie platia do vypredania zásob, podiaľ pri konktrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo kedy koľvek upraviť cenu tovaru uvedenú n ekjkoľvek internetovej stránke elektronického obhcodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. zmena ceny tovaru sa nevz´tahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že nedošlo k dodaniu tovaru.

5. Platobné podmienky

Dobierka:

Predávajúci zašle tovar na dobierku riadne zabalený, kupujúci platí až pri jeho preberaní.

Prevod na účet:

Predávajuci platí za tovar vopred, tovar bude kupujúcemu vyexpedovaná až po pripísaní kúpnej ceny za tovar na účet pradávajúceho uvedené v záhlavý týchto VOP. Ako variabilný symbol použite číslo Vašej objednávky, prípadne do poznámky uvedťe Vaše meno.

6. Doprava tovaru

Zaručujeme doručenie priamo na adresu zákazníka dohodnuté v úpnej zmluve /bez vynášky do bytu/.Odovzdávacím miesto prebratia tovaru je prvý uzamykatelný vchod /vchod do obytnho domu, brána k rodinnému domu a pod./.Po naskladnení tovaru s s Vami spoja 1-2 dni pred plánovaním dovozom naši pracovníci alebo vodiči a dohodnp si s Vami termín dopravy. Prosím, berte na vedomie, že oznámený čas dopravy je len orientačná a môže sa líšiť, napr kvôli nepredpokladaným dopravný situáciam a pod.

Daňový doklad /faktúra/ a záručný list sú dodávané spolu s tovarom.

Dopravu zabezpečujeme v rámci Slovenskej republiky.

7. Dodacia lehota

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termine. Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý bol dohodnutý. V prípade ak predávajúci dopravý tovar kupujúcemu, je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť osobu, ktorá tovar prevezme. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu.

8. Reklamačný poriadok /zodpovednosť za vady, záruka, reklamáce/

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosťpotvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predavajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať tovar s vadou alebo potvrdit doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. O takejto situácií nás prosím okamžite informujte e-mailom na erkonabytok@gmail.com alebo na tel. čísle 0911 112 191.

Nezabudnite si tiež skontrolovať počet balení a tento počet zapíšte do prepravného listu, ktorý podpisujete pri preberaní zásielky. Toto je nevyhnutné pre prípad, ak by nebola dodaná niektorá súčasť celku.

8.1. AK ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmneu tovaru, alebo ak sa týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezpečný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne úžívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstránitelné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie s vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. Ak ide o iné neodstránitelné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktorú mu vyplývajú z ust. 622 Občianského zákonníka bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. 623 obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručná a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadani telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.8. Na vybovanie reklamácií sa vzťahuje olatný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľ a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v čase pred uzatvorením kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovedosť za vadu tovaru týkajúcu s len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktorú zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpeny u predávajúceho.

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávaúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúcemu uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1 až 8.5. týchto obhcodných a reklamačných podmienok vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obhcodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru: kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplávajúcich z ust. 622 a 623 Občianského zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv. Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doričť predávajúcemu začna dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a/ doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b/ doručenie reklamovanéjo tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe alebo doručenie fotodokumentácie, ak predávajúci potvrdí, že taáto fotodokumentácia je na začatie reklamačného konania dostačujúca.

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podla bodov 8.12. písm. a/ týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou urenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo, ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonaie obhliadky v primeranej lehote, najenskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napt. vo forme mailu alebo písomnej pode. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov dieľkovej komunkácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie: potvrdenie o uplatnení reklamácie s nemusí doručovať, ak kupujúci má môžnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.15. Kupujíci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo sxvojich práv v zmysle ust. 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. 2 písm. m/ Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak s vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu ihneď vybaví, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť neskôr. Vbavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 3 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za tovar.

8.16. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzátvarania zmluvy upozornení, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.17. Predávajúci môže vťdy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosi.

8.18. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a/ ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu počas preberana zásielky

b/ ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru

c/ ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim

d/ ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru

e/ ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodborným zaobchádzaním, obshluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

f/ ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním o tovar, podmienkami uvedenými v dokumentácií alebo všeobecnými zásadami obvyklého používana tovaru

g/ ak vada vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnímy alebo nepredvídatelními udalosťami

h/ ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

i/ ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či admosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

j/ ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

8.19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a/ odovzdaním opraveného tovaru

b/ výmenou tovaru

c/ vrátením kúpnej ceny tovaru

d/ vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

e/ písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia

f/ odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

8.20. Záručná doba je 24 meisacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

8.21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemojol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.22. Vybavenie reklamácie sa szťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14, týchto obchodných a reklamačných podmienok.

8.23. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil práco a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto obchodných a reklamačných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.24. ustanovenia čl. 8 týchto obchodnýých a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty ne splňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. 2 písm. a/ Zákona.

Podanie reklamácie:

Reklamačný formulár nájdete tu: Reklamačný formulár

V prípade dotazov nás kontaktujte na erkonabytok@gmial.com alebo na tel. č. 0911 112 191

9. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

9.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobcu alebo konal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinná o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy /stornovať objednávku/. V prpade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný  vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

9.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňauzavretia zmluvy o poskytnutí včas a riadne splnil infromačné povinnosti podla ust. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehohoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

9.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

9.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom v ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpenie od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohi č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaj na dialku.

9.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predhádzajúceho bodu týchto obchodným a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikácieu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu kupujúceho.

9.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zm luvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluvy súvisiaca s kúpnou zmluvou , od ktorej kupujúci odstúpil Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné   platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem nákladov a platieb uvedenách v ust. 9 ods. 3 ust. 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

9.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskúr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávjúcemu alebo osobne poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo porostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obhcodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

9.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar vrátane komplentenj dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

9.11. Dôrazne odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstppení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na nzáklade kúpnej z mluvy alebo v súvislosti s ňou  vrátane n ákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu obhcodných a reklamačných podmienok, pred tým ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne.

9.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhladil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosti podľa patr. 3 ods. 1 písm. i/ Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

9.15 V prípade, že  kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje s kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a/hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmylse ust. par. 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b/ náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotu tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

9.16. V súlade s ust. par. 7 ods. 6 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaj na ďialku kupujúci neôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

-predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-predaj zvukových záznamov, obrazových záznalmov, zvukkovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

-poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak s jeho poskytovanie začalo slvýslovým súhlasom spotrebiteľ a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučení o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráva právo na odstúpenie od zmluvy

-predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôsodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvyšných nákladov

9.17. Ustanovenia čl. 10 týhto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nesplňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. par.2 a/ Zákona

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefonu a emialovú adresu.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávka svoje obhcodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefonu a emailovú adresu

10.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť osobné údaje po prihlásení  sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "môj účet"

10.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmylse ust. 10 ods. 3

písm. b/ zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných pdajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávanú predávajúcim v predzmluvých vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

10.5.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v splade s platnými právnymi predpismi SR.

10.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. par. 6 odst. 2 písm.c/ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach

10.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. par.6 odst. 2 písm. e/ ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zromaždené a že ich nebude združovať s osbnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

10.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu

10.9. Kupujúci vude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným spôsobom oznámil: svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1-identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácií-účel spracúvania osobných údajov,ktorým je uzatvorenie kúpnej zmluvy-že bude spracúvať osobné pdaje kupujúceo v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefonu a emailovú adresu, ak je kupujuci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefonu a emailovú adresu-že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť

10.10 Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom,ktorý neodporuje ZnZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu

10.11. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje a jeho osobe spracúvané

b/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobnýchúdajov v informačnom systéme v rozsahu:

-identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný

-identifikačné údaje sprostredkovateľa: to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobnýchúdajov neposkytuje podľa 8 ZnOOÚ

c/ vo všeobecne zrozumitelnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie

d/ vo všeobecnej zrozumitelnej forme odpiso jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

e/doplňujúce informácie, ktoré sú s ohladom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

- poučenie o dobrovolnosti alebo povinnosti poskytnáť požadované osobné údaje, ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podla par. 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnost poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonatelného právne záväzného aktu Europskeh únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika vaiazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnsot ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje

-informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osbné údaje poskytnuté

-okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené

-formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené

-v tretie krajiny, ak s predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov

f/ opravu jeho nesprávnych, neúnplných alebo neakruálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

g/ likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie

h/ likvidáciu jeho sobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR

10.12.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,-využívaniu osobných údajov uvedených v par.10 ods.3 písm. d/na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo,-poskytovaniu osobných údajov uvedených v par. 10 ods. 3 písm. d/ na účely priameho marketingu

10.13.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov a neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia

10.14.Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho ktoré by malo pre neho právne účinky alebo význnamných obsah, ak s také rozodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metodou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba , o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa odst. 10.18. týchto obchodných podmienol. Kupujúci nemá právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opaatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci prezmluvných vzťahov alebo počas existenice zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnuti, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho

10.15.Ak kupujúci uplatní svoje právo a písomne a z obsahu a písomne z jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa toho zákona: žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom doručí kupujäci najneskôr do troch dné odo dňa jej odoslania

10.16.Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

10.17.Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti

10.18.Obmedzenie práv kupujúceho  predávajúci bezodkladne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov

10.19. Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že pri spracovaní osobných údajov kupujúceho budú osobné  údaje kupujúceho poskytnuté tretej osobe -  prepravcom

10. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú neoddelitelnou súčasťou kúpnej zmluvy.Ak s niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy alebo VOP stane neplatné, neúčinné alebo nevykonatelné, ostatné ustanovenia týmto ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

 

11. Všetok tovar, je zákazníkový dodávaný v rozloženom stave / demonte/ a je určený pre samostatnú montáž podľa priloženého návodu a nevyžaduje vysoko odbornú remeselnú skúsenosť, pokial nie je pri produkte uvedené inak. Súčaťou balenia je montážny návod. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13.6.2014 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP.

 

 

 

 

 

Reklamačný formulár

Reklamáciu na tovar je možné uskutočniť do 24 mesiacov v zmysle VOP.

V prípade reklamácie prosíme zaslať email na adresu erkonabytok@gmail.com. V emaily uviesť meno a priezvisko, číslo dodacieho listu, dátum prevzatia a názov výrobku.

Reklamnačné konanie bude ukončené v lehoto 30 dní od podania reklamácie jednou z možnosti a to: odovzdaním opraveného výrobku, výmenou opraveného výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzvia na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Ak je poškodený alebo chybný diel z montovaného nábytku, prosíme daný diel nemontovať a bezokladne vybaviť reklamáciu. Poškodený diel po  zmontovaní nepodlieha reklamácií, nakoľko poškodenie mohlo nastať nesprávnou manipuláciou.

Náklady spojené s vybavením reklamácie hradí pradávajúci.


ZWNhNzE2Y